eng, se

podcasts

Every Friday I release a new episode of “Idea Talks”. This is a podcast where we discuss good ideas… not so good ideas, how to turn your ideas into profitable services and products and how to sort out all your existing ideas.

Find “Idea Talks” on your favorite platform.

 

 

Varje fredag släpps ett avsnitt av “Idésnack med Magdalena Bibik”. Där pratar vi om bra idéer, mindre bra idéer, hur man omsätter sina idéer till lönsamma tjänster och produkter och hur man sorterar upp alla sina existerande idéer.
Finns där poddar sänds.